Direttur “Il-Lvant Nofsani, l-Asja u l-Paċifiku” - General Management jobs in Malta - April 2021

Direttur “Il-Lvant Nofsani, l-Asja u l-Paċifiku”

JOB TYPE: Full Time JOB LEVEL: Director
CATEGORY:
General Management
EMPLOYER INDUSTRY: Public Sector
Titlu tax-xogħol: Direttur “Il-Lvant Nofsani, l-Asja u l-Paċifiku”
Il-Kummissjoni Ewropea - Direttorat Ġenerali għas-Sħubijiet Internazzjonali
Brussell (il-Belġju)
(grad AD14)
COM/2021/10402

Rwol:
Il-missjoni tad-Direttorat Ġenerali għas-Sħubijiet Internazzjonali (DG INTPA) hija li jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli, għall-qerda tal-faqar, għas- sliem u għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, permezz ta’ sħubijiet internazzjonali li jirrispettaw u jippromwovu l-valuri u l-interessi Ewropej. DĠ INTPA jipproponi pożizzjoni ta’ Direttur li se jagħti viżjoni u gwida fl- amministrazzjoni tal-attivitajiet tad-Direttorat responsabbli mill-Lvant Nofsani, mill-Asja u mir-reġjun tal-Paċifiku, inkluż it-tmexxija tal-persunal u s- sorveljanza tar-riżorsi tiegħu.

Ir-responsabbiltajiet tiegħek:
  • It-tmexxija tal-ippjanar, il-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ programmi fil-Lvant Nofsani, fl-Asja u fir-reġjun tal-Paċifiku;
  • L-iżgurar tal-koordinazzjoni ma’ servizzi oħra tal-Kummissjoni, kif ukoll ir-rappreżentanza u n-negozjati ma’ partijiet ikkonċernati esterni;
  • L-ippjanar u l-amministrazzjoni tad-Direttorat.

Il-ħiliet tiegħek:
  • Rekord qawwi fl-amministrazzjoni u kapaċità mixhuda ta’ tmexxija, motivazzjoni u żvilupp ta’ timijiet ta’ persunal bi kwalifiki għoljin;
  • Ġudizzju politiku sod u fehim tal-kuntest ġeopolitiku tar-reġjun ġeografiku kopert mid-Direttorat;
  • Ħiliet mixhuda ta’ rappreżentanza, komunikazzjoni u negozjar, kemm fil-livell interistituzzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali.

*Il-Kummissjoni tapplika politika ta’ opportunitajiet indaqs li tinkoraġġixxi applikazzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal aktar diversità, ugwaljanza bejn is-sessi u bilanċ ġeografiku ġenerali.

*Ikkonsulta l-Ġurnal Uffiċjali C 93 A tad-19/03/2021 għall-avviż ta’ post battal dettaljat kif ukoll l-eliġibbiltà u l-kriterji tal-għażla.

*Id-data tal-għeluq għar-reġistrazzjoni hija t-23/04/2021, f’nofsinhar (12) ħin ta’ Brussell.

Il-Kummissjoni Ewropea:
Learn about the European Commission's role in instigating and implementing the EU's policies. The Commission's work is steered by a College of Commissioners, and led by its President. The Commissioners work on specific policy priorities that are set out by the Commission President.

Kindly submit your application directly to us using the 'Apply for Vacancy' button.

This website uses cookies to improve your user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.