Senior Retail Salesperson ma' MaltaPost plc - Sales & Business Development jobs in Malta - June 2019

Senior Retail Salesperson ma' MaltaPost plc

Central Malta

|
Telesales,
Sales
Posted date 11/06/2019 |
Closing date 11/07/2019
Full Time Entry, Experienced
MaltaPost qed ifittxu li jimpjegaw Senior Retail Salesperson biex jingħaqad mat-tim tagħhom fuq bażi ta' full-time. Il- persuni maghzula jkunu responsabbli ghall- bejgh, promozzjoni u upselling ta’ prodotti tal- MaltaPost u servizzi ohra minn fuq il- counter.


Il- kandidati ideali ghandu:
  • Jkollhom 5 o’levels bi gradi 5 jew C jew ekwivalenti;
  • Jkollhom licenzja valida tal- karozza;
  • Ikunu kapaci jikkomunikaw b’mod eccellenti u effettiv;
  • Ikunu jafu jmorru man-nies u jkollhom personalita’ pozittiva;
  • Ikollhom certifikat ta’ kondotta tal- pulizija nadifa;
  • Ikunu fizikament b’sahhithom u kapaci jerfghu pizijiet;
  • Esperjenza preċedenti fil-bejgħ jew f’ xi rwol orjentata ta servizz lill- klijenti se jiġu kkunsidrati bħala vantaġġ.


Hinijiet tax- xoghol:
Il- hinijiet tax- xoghol huma ta’ 40 siegha fil- gimgha fuq 6 t’ijiem mit- Tnejn sas- Sibt. Il- hinijiet jiddependu mil- hanut li wiehed ikun qed jahdem fih. F’diversi kazijiet il- hinijiet ikunu filghodu mis- 07:00am sas- 02:00pm. 

L-applikanti nteressati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae.


MaltaPost plc:
MaltaPost plc hija l-impriża ewlenija tas-servizzi postali f'Malta, li hija l-uniku fornitur liċenzjat tas-servizz universali ta 'servizz postali fil-Gżejjer Maltin. Huwa wieħed mill-ikbar min iħaddem privat fil-pajjiż u bħala l-operatur postali nazzjonali, jiġbor u jikkunsinna posta lil kull indirizz tal-Gżejjer, 6 ijiem fil-ġimgħa u jopera permezz ta 'netwerk komprensiv ta' ħwienet bl-imnut. Hija regolata mill-Awtorità tal-Komunikazzjoni ta 'Malta u hija elenkata fil-Borża ta' Malta. MaltaPost żviluppat ċentru tal-immaniġjar tad-dokumenti l-aktar avvanzat fix-Xewkija, Għawdex li huwa mgħammar biex jiskannja, jarkivja u jindika informazzjoni kemm ta 'formati elettroniċi kif ukoll fiżiċi.

Kindly submit your application directly to us using the 'Apply Now' button.

Share

Sales Jobs & Business Development Jobs in Malta focus on areas related to selling a company's products or services and developing and implementing growth opportunities within a company. Jobs in sales & business development include general sales, telesales, e-commerce, retail, fundraising, lead acquisition, business development, business intelligence, and business relationship management roles. Discover more sales & business development jobs in Malta.

This website uses cookies to improve your user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.