Machine Operator at STMicroelectronics (Malta) Ltd - Manufacturing jobs in Malta - July 2019
Employer
STMicroelectronics (Malta) Ltd

Machine Operator at STMicroelectronics (Malta) Ltd

South of Malta

|
Production & operation
Posted date 02/07/2019 |
Closing date 01/08/2019
Full Time Entry, Experienced
STMicroelectronics (Malta) Ltd е световен лидер в областта на полупроводниците, предлагащ интелигентни и енергийно ефективни продукти и решения, които захранват електрониката в сърцето на ежедневието. Продуктите на ST се намират навсякъде днес и заедно с нашите клиенти даваме възможност за по-интелигентно шофиране и по-интелигентни фабрики, градове и домове, заедно със следващото поколение мобилни устройства и устройства на Internet of Things. Като използваме повече от технологията, за да извлечем повече от живота, ST означава живот. Компанията е обслужвала повече от 100 000 клиенти по целия свят. STMicroelectronics [Malta] Ltd е на пълно работно време за „оператори на машини“, които работят във високотехнологична среда.


Идеалните кандидати трябва:
  • Да са завършили средно образование
  • За предпочитане да има преминаване на ниво O по математика и английски език
  • Да са навършили 18 години в съответствие със законодателството, за да работят през нощта и да са готови да работят в система с 4 смени [смяна 12 часа - дневна смяна, нощна смяна, почивка, почивен ден]
  • Да бъдат мотивирани да учат и да се отличават с най-новите технологии
  • Да имат добри комуникационни умения и да имат аналитичен подход
  • Да демонстрира висока степен на зрялост, мотивация и инициатива
  • рябва да могат да работят в екип.

На подходящите кандидати ще бъдат осигурени адекватно обучение, добри условия на работа, включително безплатен транспорт.

Please send your CV in English.


STMicroelectronics (Malta) Ltd:
ST is a global semiconductor leader delivering intelligent and energy-efficient products and solutions that power the electronics at the heart of everyday life. ST’s products are found everywhere today, and together with our customers, we are enabling smarter driving and smarter factories, cities, and homes, along with the next generation of mobile and Internet of Things devices. By getting more from technology to get more from life, ST stands for life.augmented. The Company has served more than 100,000 customers worldwide.

Kindly submit your application directly to us using the 'Apply Now' button.

Share

Manufacturing Jobs in Malta focus on the various stages of production and maintenance of products. Jobs in manufacturing include production & operation, assembly, maintenance engineering, health & safety, and quality control roles. Discover more manufacturing jobs in Malta.

This website uses cookies to improve your user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.