Konsulent Prinċipali - Funds jobs in Malta - May 2021

Konsulent Prinċipali

JOB TYPE: Full Time JOB LEVEL: Experienced (3 years +), Middle Management, Senior Management
CATEGORY:
Funds
EMPLOYER INDUSTRY: Public Sector

Konsulent Prinċipali
Brussell (il-Belġju)
(Grad AD14)
COM/2021/10403

Rwol:
Id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit (DĠ BUDG) huwa s-servizz ċentrali tal- Kummissjoni responsabbli għat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE tul iċ-ċikli annwali u pluriennali, u jiżgura li l-baġit jiġi eżegwit b’mod effettiv f’konformità sħiħa mar-Regolament Finanzjarju. Il-Konsulent Prinċipali għandu jservi bħala l-punt fokali għall-għoti ta’ pariri strateġiċi dwar l-implimentazzjoni u l-evoluzzjoni possibbli tal-istrateġija ta’ finanzjament diversifikata tal-UE, li tintuża biex tiffinanzja n-nefqa taħt “Next Generation EU”.

Ir-responsabbiltajiet tiegħek:

  • Li tipprovdi u timplimenta strateġija ta’ finanzjament diversifikata u ppuljata;
  • Li sservi bħala punt fokali, tissorvelja t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ finanzjament fir-rigward tal-kwistjonijiet ewlenin kollha;
  • Li tinvolvi ruħek fis-sensibilizzazzjoni tal-investituri u fl-iżvilupp ta’ “road shows”.

Il-ħiliet tiegħek:
  • Kapaċità ppruvata ta’ ħidma fi rwol konsultattiv għoli fir-rigward tal- operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-SSA (sovrani, supranazzjonali u aġenziji); Esperjenza soda fis-servizzi bankarji pubbliċi, b’enfasi partikolari fuq is-swieq internazzjonali tad-dejn, preferibbilment fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali;
  • Ħiliet eċċellenti ta’ networking u ta’ taħdit mal-pubbliku u ħiliet interpersonali eċċellenti.

*Il-Kummissjoni tapplika politika ta’ opportunitajiet indaqs li tinkoraġġixxi applikazzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal aktar diversità, ugwaljanza bejn il-ġeneri u bilanċ ġeografiku ġenerali.

*Ikkonsulta l-Ġurnal Uffiċjali C 149 A  tat-27/04/2021 għall-avviż dettaljat ta’ post vakanti kif ukoll il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla.
*Id-data tal-għeluq għar-reġistrazzjoni hija t-02/06/2021, f’nofsinhar (12.00) ħin ta’ Brussell.

EU Commission:
Il-ġlieda kontra l-frodi u attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea hija ċentrali għall-kredibilità tal-proġett Ewropew. Il-missjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) tinqasam fi tlieta: huwa jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (UE) billi jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali oħra; jikxef u jinvestiga kwistjonijiet serji marbutin mal-qadi ta’ dmirijiet professjonali mill-membri u mill-persunal tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-UE li jistgħu jwasslu għal proċedimenti dixxiplinari jew kriminali; u jappoġġa l-istituzzjonijiet tal-UE, b’mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea, fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni u politiki kontra l-frodi. L-OLAF huwa Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iżda għandu indipendenza statutorja fit-twettiq tal-investigazzjonijiet. L-implimentazzjoni tal-funzjoni investigattiva tiegħu hija mmonitorjata minn Kumitat Superviżorju magħmul minn ħames persuni indipendenti esterni għall-Kummissjoni Ewropea. Id-Direttorati Operazzjonali fi ħdan l-OLAF huma responsabbli għall-investigazzjonijiet, appoġġati miċ-Ċentru tal-Għarfien u Direttorat għall-Affarijiet Ġenerali, li jimmaniġġja l-amministrazzjoni tal-OLAF.

Kindly submit your application directly to us using the 'Apply for Vacancy' button.

This website uses cookies to improve your user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.