Direttur (Nefqa - Operazzjonijiet u Investigazzjonijiet) - Compliance jobs in Malta - February 2021

Direttur (Nefqa - Operazzjonijiet u Investigazzjonijiet)

JOB TYPE: Full Time JOB LEVEL: Director
CATEGORY:
Compliance
EMPLOYER INDUSTRY: Public Sector
Job vacancy: Direttur (Nefqa - Operazzjonijiet u Investigazzjonijiet) 
Subintestatura: Il-Kummissjoni Ewropea - L-Uffiċċju Ewropew
Kontra l-Frodi
Brussell (il-Belġju)
(Uffiċjal Permanenti – Grad AD14)
COM/2021/10399

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) huwa Direttorat Ġenerali tal- Kummissjoni Ewropea, iżda għandu indipendenza statutorja fit-twettiq tal- investigazzjonijiet. Id-Direttorat “Nefqa - Operazzjonijiet u Investigazzjonijiet” tal-OLAF jipproteġi l-interessi finanzjarji u r-reputazzjoni tal-UE billi jwettaq investigazzjonijiet u operazzjonijiet amministrattivi dwar frodi, korruzzjoni u irregolaritajiet serji oħra kontra l-interessi finanzjarji tal-UE.

Ir-responsabbiltajiet tiegħek:
  • Is-sorveljanza tat-twettiq ta’ investigazzjonijiet li jwasslu għall- adozzjoni ta’ rapporti finali u rakkomandazzjonijiet possibbli;
  • It-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrateġija investigattiva fil-ġlieda kontra l-frodi, l-attivitajiet illegali u l-korruzzjoni;
  • L-iżgurar ta’ ppjanar, implimentazzjoni u ġestjoni effettivi tar-riżorsi umani u finanzjarji tad-Direttorat.

Il-ħiliet tiegħek:
  • Ħiliet ta’ tmexxija ppruvati u kapaċità li tidderieġi u timmotiva lill- investigaturi u l-professjonisti amministrattivi esperjenzati minn varjetà wiesgħa ta’ sfondi professjonali u nazzjonali;
  • Esperjenza professjonali estensiva f’livell għoli fit-twettiq tal- investigazzjonijiet;
  • Ħila ppruvata li tistabbilixxi kuntatti u tikkoordina b’mod effettiv fi ħdan l-organizzazzjoni, ma’ Istituzzjonijiet u sħab oħra tal-UE fl- Istati Membri, pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali.

*Il-Kummissjoni tapplika politika ta’ opportunitajiet indaqs li tinkoraġġixxi applikazzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal aktar diversità, ugwaljanza bejn il-ġeneri u bilanċ ġeografiku ġenerali. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-Ġurnal Uffiċjali C 61 A tat-22/02/2021 għall-avviż ta’ post battal dettaljat kif ukoll għall-kriterji ta’ eliġibbiltà u ta’ għażla.

EU Commission:
Il-ġlieda kontra l-frodi u attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea hija ċentrali għall-kredibilità tal-proġett Ewropew. Il-missjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) tinqasam fi tlieta: huwa jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (UE) billi jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali oħra; jikxef u jinvestiga kwistjonijiet serji marbutin mal-qadi ta’ dmirijiet professjonali mill-membri u mill-persunal tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-UE li jistgħu jwasslu għal proċedimenti dixxiplinari jew kriminali; u jappoġġa l-istituzzjonijiet tal-UE, b’mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea, fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni u politiki kontra l-frodi. L-OLAF huwa Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iżda għandu indipendenza statutorja fit-twettiq tal-investigazzjonijiet. L-implimentazzjoni tal-funzjoni investigattiva tiegħu hija mmonitorjata minn Kumitat Superviżorju magħmul minn ħames persuni indipendenti esterni għall-Kummissjoni Ewropea. Id-Direttorati Operazzjonali fi ħdan l-OLAF huma responsabbli għall-investigazzjonijiet, appoġġati miċ-Ċentru tal-Għarfien u Direttorat għall-Affarijiet Ġenerali, li jimmaniġġja l-amministrazzjoni tal-OLAF.

Kindly submit your application directly to us using the 'Apply for Vacancy' button.

This website uses cookies to improve your user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.